Expertiza contabila

 

"Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele  contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare." (Standardul profesional nr. 35: Expertize contabile)

                                                                                    

Oferim servicii de expertize contabile judiciare si extrajudiciare.

  • Expertize contabile extrajudiciare - sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt cele efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. (Standardul profesional nr. 35:Expertizele contabile);
  • Expertiza contabila judiciara - este reglementata de Codul de procedura civila si penala (alte legi speciale), deci constituie un mijloc de proba in justitie. Prin expertiza contabila judiciara se cerceteaza faptele si/sau imprejurarile de natura fiscala si economico-financiara, cu scopul de a solutiona litigiile dintre persoane juridice, persoane fizice, organele de control fiscal sau alte procese privind infractiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului.