Insolventa-Faliment

 

"Insolventa este acea stare patrimoniala a debitorului, caracterizata prin in suficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile." (legea nr. 85/2014 art.5, pct. 29)

Prin intrunirea unor conditii, aprobarea planului creditorilor si confirmarea lui de judecatorul sindic, debitorul ajuns in stare de insolventa are posibiliattea de a intra intr-o faza de reorganizare. Daca activitatea devine profitabila si se pot plati creantele creditorilor, acesta iese din starea de insolventa, urmand reinsertia in circuitul economic. In cazul in care nu se respecta planul, debitorul iasa din faza de reorganizare si intra in faliment, moment in care activitatea este sistata si incepe procedura de valorificare a bunurilor si in final radierea societatii.

 

Servicii asigurate:

 • Consultanta privind procedura de reorganizare/lichidare;
 • Redactarea si completarea cererilor pentru inregistrarea drepturilor de creanta a creditorilor;
 • Redactarea si completarea cererilor pentru deschiderea procedurii de reorganizare sau faliment;
 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura de insolventa atat pentru creditori cat si pentru debitori;
 • Intocmirea actelor necesare declansarii procedurii de atragere a raspunderii ale organelor de conducere ale societatii;
 • Reprezentarea clientului pe parcursul intrunirii creditorilor;
 • Asistenta si consultanta in recuperarea creantelor;
 • Analiza solvabilitatii debitorilor;
 • Indeplinirea atributiilor de administrator special in conditiile legii;
 • Intocmirea rapoartelor de analiza a societatii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de incetare de plati precum si a celorlalte rapoarte cerute de Legea nr. 85/2006;
 • Inventarierea activelor societatii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • Consultanta la intocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmeaza a fi valorificate prin vanzare in cadrul procedurii de faliment;
 • Conducerea sau supravegherea activitatii societatii pe perioada de observatie, reorganizare judiciara si faliment;
 • Intocmirea planului de reorganizare si supravegherea respectarii acestuia;
 • Studierea pietei in vederea identificarii unor potentiali clienti in vederea valorificarii bunurilor societatilor in insolventa;
 • Intocmirea strategiei de valorificare a activelor societatii aflate in insolventa, fie prin licitatie, fie prin negociere directa in conditiile Legii nr. 85/2014;
 • Lichidarea bunurilor societatii;
 • Intocmirea planurilor de distribuire a sumelor obtinute din lichidarea bunurilor societatii;
 • Intocmirea rapoartelor de inchidere a procedurii insolventei in conditiile Legii nr. 85/2014;
 • Formularea cererilor de antrenare a raspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere in conformitate cu prevederile art. 138 din Legea Insolventei;
 • Consultanta in gestionarea problemelor sociale, de protectie a mediului precum si in relatiile cu creditorii societatii sau orice alte institutii implicate in procedura insolventei.