Personal-Salarizare

 

Administrarea personalului si salarizarea inseamna angajati pregatiti, timp si costuri. Prin externalizarea acestor servicii se asigura realizarea activitatilor specifice cu garantarea unei evidente corecte, conforme cu legislatia in vigoare, facuta de personal calificat.

 • Intocmirea dosarului de personal (Contract Individual de Munca, fisa postului, Documente de identificare, studii, etc.);
 • Modificare, incetare, suspendare a Contractului Individual de Munca;
 • Transmitere Revisal conform Prevederilor legale;
 • Actualizarea dosarelor de personal, periodic;
 • Eliberare adeverinte;
 • Intocmirea si evidenta situatiilor privind concediile (de odihna, medicale);
 • Calculul salarial pe baza pontajului primit de la client, prime, tichete, diurne ce depasesc cuantumul deductibil legal;
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;
 • Transmiterea OP/FV pentru plata contributiilor;
 • Intocmirea dosarelor pentru recuperare sume din FNUASS;
 • Elaborarea fiselor fiscale;
 • Alte documente de personal necesare derularii activitatii clientului.

 

Pentru detalii referitoare la tarif va rugam sa ne contactati.